Manni maree federeshinii af- yaa’ii fi itti aantuu af-yaa’ii filate.

61

Finfinnee, Fulbaana 24, 2014 (TOI) – Manni Maree Federeeshinii Yaa’ii jalqabaa waggaa 1ffaa bara hojii 6ffaa gaggeessaa jiruun Obbo Aganyahu Tashaagar AF-yaa’ii mana maree Federeshinii ta’uun Filaman.

Obbo Aganyahu Tashaagar af- yaa’ii Mana Maree Federeshinii ta’uun kakuu raawwataniiru.

Manni Marichaa Aadde Zahaaraa Umad itti aantuu Af Yaa’ii Mana Maree Federeshinii tasisuun fileera.

Aadde Zahaaraanis itti aantuu mana maree Federeeshinii ta’uun kakuu raawwataniiru