Itiyoo-Teelekoom Riijinii Lixaatti tajaajila intarneetii saffisaa ‘4G Lte’ kennuu jalqabe.

215

Finfinnee,Fulbaana 08/2014(TOI)- Itiyoo-Teelekoom Riijinii Lixaatti tajaajila intarneetii saffisaa ‘4G Lte’ kennuu jalqabe.

Itiyoo-Teelekoom Riijinii Lixaatti tajaajila intarneetii saffisaa ‘4G Lte’ kennuu jalqabuu ifoomsuuf Magaalaa Naqamteetti sagantaa jalqabinsaa gaggeessaa jira.

Saganticharratti hoji raawwachiiftuun Itiyoo-Teelekoom Firehiwoot Taammiruu akka himanitti, tajaajilli jalqabamee kun magaaloota akka Dambi Doolloo, Shaambuu, Gimbii, Naqamteefi Baakkoo kan qaqqabuu ta’uu himaniiru.

Maamiltoonni Magaaloota kanneen keessaatti argaman kuma 200fi 56 fayyadamoo ni ta’us jedhameera.