Sadarkaa biyyaatti Fooramiin misooma ICT Yuunivarsiitii Dirree Dawaatti gaggeeffamuu jalqabe.

330

Finfinnee, Hagayya 27/2013(TOI)- Sadarkaa biyyaatti Fooramiin misooma ICT fi Dinagdee Yuunivarsiitii Dirree Dawaatti gaggeeffamuu jalqabe.

Fooramichii Kaayyoo dhaabbileen barnootaa kaayyoo dhaabbataniif galmaan gahuuf kan gargaruudha jedhameera.

Jalqabi sirna fooramii kanarratti argamuun haasaa kan taasisaan Ministirri Deettaan Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaa Olaanoo Dooktar Saamu’el Kifilee Foramiin ICT kun dhaabbileen barnoota kayyoo hundeeffamaniif akka galmaan gahaniif gahee ni qaba jiedhaniiru.

ICT fayyadamuun filannoo osoo hin taane diqamadhas jedhaniiru.Saganticha irratti hojjettoonni misooma ICT fi bulchiinsaa yuunivarsiitiwwan 40 irraa ogeeyyiin 350 hirmaataniiru.