Olompikii Tookiyoo 2020 fageenya adda addaan Atileetoonni Itoophiyaa injifatan.

1052

Olompikii Tookiyoo 2020 dorgommii gufachisaa dhiirootaan Lammeechaa Girmaa Itoophiyaaf meedaaliyaa meetii argamsiise

Meetira 5000 dubartootan immoo Gudaaf Taggay Itoophiyaaf Meedaliiyaa Naasaa argamsiifteetti.

Finfinnee, Adooleessa 262013 (TOI)- Olompikii Tookiyoo dorgommii fiigichaa gufachisaa dhiirootaa meetira 3000’n atileet Lammeechaa Girmaa Itoophiyaaf meedaaliyaa meetii argamsiiseera.

Lammii Moorookoo kan ta’ee atileet Soofiyaan Al Baakaalii dorgommicha wayita injifatuu lammiin Keeniyaa atileet Kiing Beenjaamiin ammoo 3ffaa ba’uun xumureera.

Lammeechaa Girmaa Itoophiyaaf meedaaliyaa meetii jalqabaa kan argamsiisee yoo ta’u, Geetinnaat Walee ammoo dorgommichaa 4ffaa ba’uun xumureera.

Dorgommii meetiira 5000 dubartootan Gudaaf Taggay Itoophoyaaf meedaliyaa naasaa argamsiifteetti.

Fageenya kana atileet Siifan Hasan meedaliyaa Warqee Nezarlaadiif argamisiifteetti.

Fageenyuma kanaan Atileetiin Keeniyaa immoo keeniyaaf meetii argamsiifte.