Gareen Shororkeessaa ABUT ammas daa’imman Waraanaaf walitti qabaa jira – Gaazexeessaa Jeef Pirsii

487

Finfinnee, Adooleessa 21/2013(TOI) – Gareen shororkeessaa ABUT ammas daa’imman Waraanarratti hirmaachisuuf walitti qabaa jiraachuu Gaazexeessaa Jeef Pirsii hime.

Gareen kun aanaleen Tigiraay 35 tokkoon tokkoon isaanii dargaggootaa fi Daa’imman kuma 5 hanaga kuma 10 gara adda waraanaa deemaan walitti akka qaban ajaajni darbuu ragaan qabatamaan na gaheera jedhera.

Akka Gaazexeessichi madda amanamaarraan argadhee jedhee barreessetti garichi Daa’imman tokko tokko humnaan daandiirra ukkamsee gara waraanaatti ergaa jira.

Gaazexeessaa Jeef Pirsii barreeffamoota fi balbaloommii ABUT daa’immaan waraanarratti hirmaachisaa jiraachuusa ibsu barreesuun hawaasa addunyaan gahaa tureera.