Atleet Yoomiif Qajeelchaan dorgommii Daayimand Liigii Osilootti gaggeeffameen injifate

964

Finfinnee, Waxabajjii 25/2013 (TOI) – Atleet Yoomiif Qajeelchaan dorgommii Daayimand Liigii meetira kuma 3 Osilootti gaggeeffameen injifateera.

Dorgommii Daayimandi Liigii meetira kuma 3 dhiiroota gidduutti Noorwey magaalaa Osilootti gaggeeffameen Atleet Yoomiif Qajeelchaan daqiiqaa 7 fi seekondii 26 fi maayikiroo seekondii 25 xumurun injifateera.

Fageenyuma kanaan atileetin Itoophiyaa biroon Atileet Taddasaa Warquu 7:37.48 galuun saatii fooyya’a ofisaa galmeessun torbaffa ta’ee xummureera

Dorgomii fageenya meetira kuma 5 dubartoota gidduutti gaggeeffameen ammoo Heelan Obirii Keeniyaarraa 1ffaan yoo xumurtu, Faantuu Warquun sadarkaa 2ffaan xumuruu ragaan Afrikaa Atleetiksiirraa argame ni muul’isa.