Ministeerri Nageenyaa fi Komiishiniin mirga namoomaa qabiinsa mirga namoomaarratti mari’atan.

844

Finfinnee,Ebla 15/2013(TOI) – Ministeerri Nageenyaa fi Komiishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa qabiinsa mirga namoomaa fi gara fuula duraatti akkaataa waldeeggaruun danda’amurratti mari’ataniiru.

Ministirri Nageenyaa Aadde Mufeeriyaat Kaamiilii fi Komiishinarri Komiishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dooktar Daani’el Baqqalaa qabiinsa mirga namoomaa fi gara fuula duraatti akkaataa waldeeggaruu danda’amurratti mari’ataniru

Gama biraatiin Ministirri Ministeera Nageenyaa aadde Mufariyaat Kaamiil Itoophiyaatti Ambaasaaddara Saa’ud Arabiyaa Saamii Jaamiil Abdullaahi waliin mari’ataniru.

Dhimmoonni isaan irratti mari’atanis lammiilee baqatummaarra jiran gara biyyaa deebisuu fi itti fufiinsaan dhaabuu irratti haalaa hojjechuun danda’amu irrattidha jedhamera.

Turtii isaaniitin hariiroo obbolummaa baroota dheeraa biyyoota lamaan gidduu jiru haala cimsuun dandeessisuurrattis mari’achuusanii ragaan Ministeera Nageenyaarra argam ni muul’dhisa.