Fiigicha mana keessaa Poolaanditti gaggeeffameen Atleetoonni Itoophiyaa injifatan.

1568

Finfinnee, Gurraandhala 10/2013 (TOI) – Fiigicha mana keessaa Poolaanditti gaggeeffameen Atleetoonni Itoophiyaa injifataan.

Fageenya meetira kuma 3 Lamlam Hayiluu sa’aatii fooyya’aa bara kanaa galmeessuun moo’atteerti.

Atileet Lamlam dorgommicha xummuruuf daaqiqaa 8:31:24 itti fudhate.

Faantuu Warquu ammoo sadarkaa 3ffaan xumurteerti.

Meetira kuma 1 fi 500 dhiiroota gidduutti geggeeffameen Salamoon Baraggaa injifateera.

Meetira 800 ammoo Haabtaam Alamuu sadarkaa addunyaatti saatii ariifataa isa lammaffaa galmeessuun injifachuu ishee ibsameera.

Atileet Haabtaam Alamuun dorgommicha daqiiqaa 1:58:19 galuun injifattee.

Maddi:- Afrikaan Atileetikis Yuunatid