Obbo Dammaqaa ambaasaaddarootaaf ibsa kennan

1168

Ministiraa Muummee Ittaanaafi Ministirri Dhimma Alaa Obbo Dammaqaa Mokonnin ambaasaaddaroota teessoosaanii Finfinnee taasifataniif dhimmoota garagaraarratti ibsa taasisaniiru.

Obbo Dammaqaa Mokonnin ibsa kan taasisan dhimma hidha haaromsaa, filannoofi haala Itoophiyaafi Sudanirrattidha.Akkasumaas, adeemsa deeggarsa namoomaa naannoo Tigiraayiifi haala wayita ammaa irra jiru ilaalchisuun diippiloomaatootaafi ambaasaaddarootaaf ibsaniiru.

Ibsicharratti kan argamaan Ministirri Bishaanii, Jallisiifi Inaarjii Doktar Injinar Silashii Baqqalaa giddugalummaa Gamtaa Afrikaan itti kan fufe waliigaltee hidha haaromsaarratti ibsa laataniiru.