Abbootiin qabeenyaa Raashiyaa Itoophiyaatti misooma damee Innooveeshinii, Teeknooloojii fi Inarjiirratti hirmaachuuf fedhii qabu jedhame.

1056

Finfinnee, Amajjii 27/2013 (TOI) – Abbootiin qabeenyaa Raashiyaa Itoophiyaatti misooma damee Innooveeshinii, Teeknooloojii fi Inarjiirratti hirmaachuuf fedhii qabu jedhame.

Abbootiin qabeenyaa Raashiyaa Itoophiyaatti misooma damee Innooveeshinii, Teeknooloojii fi Inarjiirratti hirmaachuuf fedhii qabaachuu dura taa’aan Waldaa misooma diinagdee Invastarootaa alaa fi hojii uumtootaa Raashiyaa Maark Ruuslaan ibsaniiru.

Jilli garee Biiznasii dura taa’aa Waldaa misooma diinagdee Invastarootaa alaa fi hojii uumtootaa Raashiyaa Maark Ruuslaan durfamu Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin dameewwan hojii invastimantiirratti marii taasiisaniiru.

Abbootiin qabeenyaa Raashiyaa muuxxannoo misooma Diijitaalaa fi diinagdee magariisarratti qaban Itoophiyaatti hojiirra oolchuuf qophii ta’uu isaanii jilli kun mirkaneesseera.

Ministirri Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojii Dooktar Abrahaam Balaay damee misooma Inarjii Niiwuklaraa tumsaan raawwachuuf hojiin fooyya’iinsaa hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru.