Jillii Sadarkaa Itti aanaa Pireezedaantiitti Qindeessaa Kilaastara misooma baadiyyaa Dr.Girmaa Amanteen durfamu Godina Booranaa Aanaalee Yaaballoofi Dillootti hojiiwwan misoomaa gara garaa daawwachaa jira.

1635

Finfinnee Mudde 21,2013(TOI) – Jillii Sadarkaa Itti aanaa Pireezedaantiitti Qindeessaa Kilaastara misooma baadiyyaa Dr.Girmaa Amanteen durfamu Godina Booranaa Aanaalee Yaaballoofi Dillootti hojiiwwan misoomaa gara garaa daawwachaa jira.

Jilli kun Aanaa Yaaballootti horsiisa lukkuu dargaggaggootan hojjeetamaa jiru daawwateera.

Itti gaaftamaan Waajjira Misooma Beelladaa Godina Booranaa Dr. Qaasiim Guyyoo akka jedhanitti hojii ekisteensinii babaldhisuu hojjetamaa jiruun dargaggoonni hojii hojjetaniiraa bu’aa argachaa jiru jedhan.

Sadarkaa Itti aanaa Pireezedaantiitti Qindeessaa Kilaastara misooma baadiyyaa, Dr.Girmaa Amantee hojiin akka kanaa cimee babaldhachuun dargaggoonni aadaa hojiif qaban cimsuun hojjechuu qabu jedhan.

Jilli kun Godina Booranaa Aanaa Dubuluqiitti Pirojeektii bishaan dhugaatii birrii miliyoona 12 oliin hojjatamees daawwatera.

Maddi OBN