6115

Oduun ABUT Xiyyaara nama maleessa qabeenya raayyaa ittisa biyyaa hintaaneen haleellaan narratti raawwate jedhu dhugaarraa kan fagaatedha –Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa

Finfinnee, Sadaasa 11/2013 (TOI) – Oduun ABUT Xiyyaara nama maleessa qabeenya raayyaa ittisa biyyaa hintaaneen haleellaan narratti raawwate jechuun tamsaasu dhugaarraa kan fagaatedha jedhan ajajaa olaanaan Humna qilleensaa Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaan.

Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaan ibsa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetiif laataniin Humni Qilleensaa Federaalaa waggoottaan lamaan darbanii as teeknooloojii nageenyaa lammiilee fi birmadummaa biyyaa eegsisuuf dandeessisu hidhachuu himaniiru.

Humni qilleensichaa naannoo qilleensa biyyattii haleellarraa baraaruuf ga’umsa ga’aa qabaachuu eeraniiru.

Wayita dhimmoonni cimaan qunnaman raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa barbaachisuu laachurratti argama jedhan.

Dhimmoota raayyaa ittisa biyyatti gufuu ta’uu danda’an hojii diiguu fi qulqulleessuu ni raawwata jedhaniiru.

Meeshaaleen waraanaa gareen finxaaleyyii ABUT biyya ganuun too’adheera jedhee turee battalumaatti humna qilleensaa barbadaa’uu Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaan eeraniiru.


Deeppoowwan kuusaa boba’aa naannoo Maqalee Kuwihaa fi Addigraati turan dabalatee garichi osoo itti hin fayyadamiin barbadaa’uu eeraniiru.

Gabaasni FBC akka agarsiisutti ,gareen kun haleellaawwan raawwatame namoota nagaa fi dhaabbilee amantaarratti kan xiyyeeffate jechuun himataa jiraachuu ibsa.

Ajajaa olaanaan Humna Qilleensaa Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaan himannichi dhugaarra kan fagaate ta’uu eeraniiru.


Hojiin hojjennu hundi teeknooloojii fi dandeettii keenyaan malee deeggarsa qaama kamiinniyyuu miti jedhan.

Murni ABUT dhiyeenya kana bu’uuraalee misoomaa yeroo barbadeessu argineera jedhan.

Ummanni hojii garee kana seeratti dhiyeessuuf hojjetamaa jiruuf deeggarsa barbaaachisu taasiisuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru.