Hidha Haaromsaa guddicha kuufama biyyee irraa hambisuuf yaa’a laga Abbayyaatti Leemmana gammoojjii oomishuuf waliigalteen mallattaa’e.

2169

Finfinnee, Onkololeessa 20, 2013 (TOI) – Hidha Haaromsaa guddicha laga abbayyaa irratti hojjetamaa jiru kuufama biyyee irraa hambisuuf yaa’a laga Abbayyaatti Leemmana gammoojjii oomishuuf waliigalteen mallattaa’e.

Waliigalticha Komishinii Eggumsa Naannoo fi Jijjiirama Qilleensaa, Inistiitiyuutii Qorannoo Naannoo fi Bosonaa, Yuunivarsiitii Dabra Maarqoosii fi Yuunivarsiitii Salaalee mallatteessaniiru.

Marsaa jalqabaan misooma Leemmana gammoojjiif kan yaadame naannawwa Qarree Goyaa fi Dajanidha.

Hanga ammaatti biqiltoota kuma 10 baayisuun kan eere inistiitiyuutichi fuula duratti kuma 500 baayisuuf karoorsuu ibseera.