Atileet Lattasanbat Gidayiif simannaan taasifame

2629

Finfinnee, Fulbaana 29,2013 (TOI) – Atleet Lattasanbat Gidayiif simannaan taasifameefira.

Atileetittiin wayita buufata xiyyaaraa Boolee idil addunyaa geessu itti aantuu pireezdaantii federeeshinii atileetiksi Ityoophiyaa Koomaandar Atleet Daraartuu Tulluun, pireezdaantii waldaa atleetota Ityoophiyaa koomaandar atileet Maarqoos Gannaati fi itti gaafatamaan waajjira federeeshinicha obbo Bililiiny Maqooya argamuun simanna taasisaniifiru.

Atileet Lattasanbat Giday fiigicha meetira kuma 5 Speen Vaaleenshiyaatti gaggeeffameen riikardii addunyaa cabsite.

Atleetittiin 14 ፡ 06: 65 fageenyicha kan xumurte yoo ta’u, kanaan dura riikardichi Atleet Xiruuunash Dibaabatiin 14 ፡ 11 ፡ 15 qabamee tureera.