Rikoordiin Itileet Xurunesh Dibabaa fi Qananiisaa Baqqaalan qabamee ture fooyya’e

2606

Finfinnee,Fulbaana 28/2013(TOI)-Rikoordiin Atileet Xuruneesh Dibaabaa fageenya meetira 5000 fi Atileeti Qananiisa Baqqalaa immoo fageenya meetira 10000 qabamee ture fooyya’era.

Rikoordiin Atileetikisii kun kan fooyya’ee kaleessa dorgommii fiigichaa fageenyichaan Ispeen magaalaa Vaalenshiyaatti taasifamenidha.

Rikoordii Atileeti Xurunesh Dibabaa waggaa 12f qabattee turtee kan feeyyessite atileetii Itoophiyaa atileet Latasaambat Giday dha.
Latasambaat fageenyicha 14፡06:62 galuun injifatte.

Gootittin Atileeti Xurunesh Dibabaa fageenya kana wagga 12 dura 14፡11፡15 fiigdee xummuruun rikoordii haaraa galmeesitee turte.

Waldorgommii kaleessa Ispeenitti ta’e kanaan riikordiin Atileet Qananiisaa Baqqaalaa waggaa 15 dura fageenya meetira 10000’n galmeesse tures fooyya’era.

Rikoordii gooticha atileet Qananiisa Baqqalaan qabamee tures kan fooyyesse lammii Ugandaa atileet Jooshiwa Chepiteege jedhamudha.

Atiileet Qananiisan yeroos fageenyicha 26:17 kan fiige yoo ta’u Chepiteegen ammaa 26:11 xummuruun rikoordii Qanaanisan waggaa 15f qabamee ture fooyyessera.