Poolisii fi ummata walitti dhiyeessuuf, poolisii naamusa dansaa qabu horachuuf hojjetameera

2430

Finfinnee, Fulbaana 20, 2013 (TOI)- Poolisiin Federaalaa Addabaaba’ii Masqalaatti agarsiisa addaddaa agarsiisaa jira.

Janaraal Koomiishinarri Koomiishinii Poolisii Federaalaa Indaashaaw Xaasaw waggoottan lamaan darban hojimaata poolisii ammayyeessuuf hojjetamaa turuu ibsaniiru.

Poolisii fi ummata walitti dhiyeessuuf, poolisii naamusa dansaa qabu horachuuf hojjetameeras jedhan.