Doktar Tewdros Adihanom namoota dhiibbaa uuman bara 20202 adunyaa bara kanaa jedhaman keessa galan

2633

Finfinnee Fulbaana 13/2013(TOI)- Badhaasa bridge maker award jedhamu kan injifatan darektarri olaanaa dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr.Tewdroos Adihanom barriii time jedhamuun namoota dhiibbaa uuman 100 tokko keessa galan.

Dr.Tewdroos namoota dhibbaa uuman 100 keessa galuu kan danda’an weerara Covid-19 walqabatee namni hundi tajaajila fayyaa walqixa argachuu qabu ejjennoo cimaa qabataniin ta’uu ibse.

Kanamalees vayirasii ebolaa dimokiraatawa koongoo toohachuuf tattaaffii godhameen tahee mataa isaa waan bahaniifi.

Dr.Tewdroos badhaasa kana kaleessa kan fudhatan yoo ta’u yaadannoon isaa ogeeyyii adda durummaan dhibee kana yaaluuf hojjetaa jiranif haata’u jechuunis ibsan.