አድራሻ

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት አድራሻ

ኢሜይል፡info@ena.et

ስልክ ቁጥር ፡- 0111550011/ 0111117059

ፋክስ፡– 0111559931/0111551609

ከሰሜን ሆቴል ከፍ ብሎ