​​​​​​​​​​
283SubscribersSubscribe
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን መስከረም 8/2011 ዓ.ም
09:36
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን መስከረም 7/2011
08:22
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን መስከረም 5/2011 ዓ.ም
14:02
ONLINE NEWS 04 01 2011
11:17
ኢዜአ ኦንላይን ዜና መስከረም 3/2011
13:04
ኢዜአ ኦንላየን ቴሌቪዥን መስከረም 2 ቀን 2011 ዓ.ም
06:37
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና መስከረም 1/2011
11:04
ቀጥታ ስርጭት ከሚሊንየም አዳራሽ
00:00
ኢዜአ ኦንላየን ቴሌቪዥን ጳጉሜን 5 ቀን 2010 ዓ ም
00:00
Ethiopian News Agency Live Stream
00:00
ONLINE NEWS 3 13 2010
16:23
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን-ጳጉሜ 2/2010 ዓ.ም
11:31
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን-ነሐሴ 30/2010 ዓ.ም
18:47
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን-ነሐሴ 29/2010 ዓ.ም
11:08
ኢዜአ ኦንላይን ዜና- ነሐሴ 28/2010 ዓ.ም
11:19
ኢዜአ ኦንላይን ዜና- ነሐሴ 26/2010 ዓ.ም
12:30
ኢዜአ ኦንላይን ዜና- ነሐሴ 25/2010 ዓ.ም
00:00
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሃሴ 24/2010
11:57
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 23/2010 ዓ.ም
14:03
ኢዜአ ኦንላይን ዜና - ነሐሴ 22/2010 ዓ.ም
14:11
ኢዜአ ኦንላይን ዜና - ነሐሴ 21/2010 ዓ.ም
07:20
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቭዥን ነሃሴ 19/2010
14:37
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቭዥን ነሃሴ 18/2010
12:10
ኢዜአ ኦንላይን ዜና - ነሐሴ 17/2010 ዓ.ም
11:35
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ነሐሴ 16/2010 ዓ.ም
14:04
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ነሀሴ 15 2010 ዓ/ም
11:34
ቀጥታ ስርጭት ከስታድየም
00:00
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 14/2010 ዓ.ም
14:48
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 12/2010 ዓ.ም
15:32
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 11/2010 ዓ.ም
20:45
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 10/2010 ዓ.ም
18:20
ኢዜአ ኦንላይንቴሌቪዥን ነሐሴ 9/2010 ዓ.ም
19:11
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ነሐሴ 8/2010
10:11
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 7/2010
09:22
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ነሐሴ 5/2010
12:36
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ - 4/2010 ዓ.ም
17:20
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ - 3/2010 ዓ.ም
14:47
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 2/2010 ዓ.ም
15:55
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 1/2010 ዓ.ም
10:43
ኢዜአ ኦን ላይ ቴሌቪዝን ሀምሌ30/2010
11:28
ኢዜአ ኦን ላይን ቲሌቪዥን ዜና ሀምሌ 28/2010
13:19
ቀጥታ ስርጭት ከሚሊኒየም አዳራሽ
00:00
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሐምሌ 27/2010 ዓ.ም
14:51
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ሐምሌ 26/2010 ዓ.ም
18:43
ቀጥታ ስርጭት ከቦሌ አለምቀፍ አየር ማረፊያ
00:00
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሐምሌ 24/2010 ዓ.ም
19:16
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሐምሌ 23/2010 ዓ.ም
16:22
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሐምሌ 21/2010 ዓ.ም
10:34
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሐምሌ 20/2010 ዓ.ም
10:58
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሐምሌ 19/2010 ዓ.ም
17:18
ኢዜአ ኦን ላይን ቴሌቪዥን- ሀምሌ 18/2010 ዓ.ም
14:30
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሐምሌ 17/2010 ዓ.ም
07:55
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ሐምሌ 16/2010 ዓ.ም
06:48
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሐምሌ 14/2010 ዓ.ም
10:10
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሐምሌ 13/2010 ዓ.ም
12:05
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ሐምሌ 12/2010 ዓ.ም
15:10
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን-ሰኔ 11/2010 ዓ.ም
12:35
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ሐምሌ 10/2010 ዓ.ም
11:22
ቀጥታ ስርጭት ከሚሊኒየም አዳራሽ
00:00
ቀጥታ ስርጭት ከቦሌ ኢንተርናሽናል አየር ማረፍያ
00:00
ON LINE NEWS 06 11 2010
24:50
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሐምሌ 5/2010 ዓ.ም
11:13
ኢዜአ ኦንላይን ዜና - ሐምሌ 4/2010 ዓ.ም
15:06
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሐምሌ 3/2010 ዓ.ም
13:41
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ሀምሌ2/2010
09:48
ቀጥታ ስርጭት ከሚሊንየም አዳራሽ
00:00
ቀጥታ ስርጭት ከህዝብ ተወካዮች ምክርቤት
00:00
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ሰኔ 28/2010
10:57
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሰኔ 27/2010 ዓ.ም
11:58
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ሰኔ 26/2010
05:28
ኢዜአ ኦንላይን ዜና - ሰኔ 25/2010 ዓ.ም
11:19
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሰኔ 23/2010 ዓ.ም
07:42
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ሰኔ 22/2010
10:47
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ሰኔ 20/2010
14:02
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሰኔ 19/2010
14:23
ኦንላይን ዜና ሰኔ 18/2010
07:13
በድጋፍ ሰልፉ ላይ የደረሰውን አደጋ አስመልክተው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ያስተላለፉት መልዕክት
05:29
ኢዜአ ኦንላይ ቴሌቪዥን ሰኔ 15-2010 ዓ.ም
13:23
ኢዜአ ኦንላይን ዜና ሰኔ14/2010
09:24
ሰኔ 13 2010
08:40
ኢዜአ ኦንላይን ዜና ሰኔ 12/2010
08:45
ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሰኔ 9/2010
13:26
ቀጥታ ስርጭት ከአዲስ አበባ ስታድየም
00:00
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን
10:52
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ሰኔ 6-10-2010
16:05
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን -ሰኔ 5/2010
14:24
ኦን ላይን ዜና ሰኔ 4-10-2010
08:41
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ሰኔ 2-10-2010
12:21
ኢዜአ ኦንላይ ቴሌቪዥን ሰኔ 1/ 2010
14:32
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን -ግንቦት 30/2010
10:57
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ግንቦት 29-2010
10:06
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ግንቦት 28/2010
09:24
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ግንቦት 27/2010
13:02
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ግንቦት 25 2010
11:58
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ግንቦት 24/2010
13:42
ኦንላይን ቴሌቪዥን ግንቦት 23 2010
14:58
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን -ግንቦት 22/2010
08:02
ዜናዎች ግንቦት 15 ቀን 2010 ዓ ም
10:36
ዜናዎች ግንቦት 14 ቀን 2010 ዓ.ም
08:26
ዜናዎች ግንቦት 13 ቀን 2010 ዓ.ም
05:34
ዜናዎች ግንቦት 11 ቀን 2010 ዓ ም
10:36
ዜናዎች ግንቦት 10 ቀን 2010 ዓ.ም
14:10
ብሔራዊ ማንነት እና ሀገራዊ አንድነት ህዝባዊ የምክክር መድረከ ከሸራተን አዲስ 4
21:10
ብሔራዊ ማንነት እና ሀገራዊ አንድነት ህዝባዊ የምክክር መድረከ ከሸራተን አዲስ 3
01:33:31
ብሔራዊ ማንነት እና ሀገራዊ አንድነት ህዝባዊ የምክክር መድረከ ከሸራተን አዲስ 2
57:59
ብሔራዊ ማንነት እና ሀገራዊ አንድነት ህዝባዊ የምክክር መድረከ ከሸራተን አዲስ 1
01:33:55
ዜናዎች ግንቦት 8ቀን 2010 ዓ.ም
13:38
ዜናዎች ግንቦት 7 ቀን 2010 ዓ.ም
09:04
ዜናዎች ግንቦት 6 ቀን 2010 ዓ.ም
10:21
ዜናዎች ግንቦት 4 ቀን 2010 ዓ.ም
08:48
ዜናዎች ግንቦት 3 ቀን 2010 ዓ.ም
06:05
ዜናዎች ግንቦት 2 ቀን 2010 ዓ.ም
08:26
ዜናዎች ግንቦት 1 ቀን 2010 ዓ.ም
13:31
ዜና ሚያዚያ 30 ቀን 2010 ዓ.ም
13:31
ዜና ሚያዚያ 29 ቀን 2010 ዓ.ም
11:34
ዜና ሚያዚያ 27 ቀን 2010 ዓ.ም
12:48
ዜና ሚያዚያ 26 ቀን 2010 ዓ.ም
12:49
ዜና ሚያዚያ 25 ቀን 2010 ዓ ም
15:17

ፖለቲካ

ትንታኔ

ባለ ጥቁር ነጥቡ “ጥቁር መጋረጃ”…

እንግዳ መላኩ/ኢዜአ/ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በተባበረ ክንዳቸው በቀጠናው አስፈሪ የነበረውንና ግዙፉን የአምባገነንነት ተራራ ለመናድ አብረው ቆስለዋል፤ አብረው ደምተዋል፤ ምትክ...

የፕሬዝዳንት ኢሳያስ የኢትዮጵያ ጉብኝት በዓለም መገናኛ ብዙሃን እይታ

ምህረት አንዱአለም /ኢዜአ/ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሚመራው የኤርትራ ልዑክ አዲስ አበባ መግባቱን ተከትሎ የዓለም መገናኛ ብዙሃን ምን አሉ? የኤርትራው...

ኢኮኖሚ

መጣጥፍ

ግጭትም መልክ አለው!

ሠይፌ  ደርቤ /ኢዜአ/ በየጊዜው የነበሩ እና ያሉ የኢትዮጵያ መንግስት ህጎች ለአገር ልማድና ባህላዊ ህጎች፣ በህጎቹም ለሚፈፀሙ የእርቅ ጉዳዮች...

የጠየመ መስከረም

አየለ ያረጋል /ኢዜአ/ በዘመን ቆጠራ ቀለበት ውስጥ ተውሳኳን 'የጳጉሜ ወርኅ' ለመሻገር ጉጉቱ ያይላል፤ መስከረም እስኪጠባ። መስከረም የወራት ሁሉ...

ሳይንስና ቴክኖሎጂ

ስፖርት

ሓተታዎች

የኢትዮጵያ የ2010 ጉዞ ሲቃኝ

ምህረት አንዱዓለም/ኢዜአ/ 2010 ዓ.ም ሊጠናቀቅ ቀናት ቀርተውታል። ለመሆኑ በዓመቱ በኢትዮጵያ ምን ምን ክስተቶች ነበሩ፤ አምና መስከረም 1 ቀን...

በተስፋ እየኖርን የሌሎችን ህይወት ብሩህ እናደርጋለን !

በይሄይስ ሙሉጌታ /ኢዜአ/ ደብረብርሃን ጰጉሜ 3/2010 ወይዘሮ ድንቄ ጥሩነህ በአኮበር ወረዳ የጎረቤላ ከተማ  ነዋሪ ናቸው። የኤች አይቪ ኤድስ...

ዓለም አቀፍ ዜናዎች

ዘጋቢ ፊልም

ፕሮግራም/ሪፖርታዥ

መግለጫ/ቃለመጠይቅ

ስፖት

error: Content is protected !!