​​​​​​​​​​
294SubscribersSubscribe
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን
ኢዜአ ኦንላይን ዜና መስከረም 15/2011 ዓ.ም
13:46
ኢዜአ ኦንላየን ቴሌቪዥን መስከረም 14 ቀን 2010 ዓ ም
00:00
ኢዜአ መስከረም 12 2011 ኦንላይን ቲቪ ስርጭት
13:40
ኢዜአ ኦንላይን ዜና መስከረም 11/2011 ዓ.ም
13:08
ኦንላይን ዜና መስከረም 10 2011
08:05
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን መስከረም 9/2011 ዓ.ም
10:07
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን መስከረም 8/2011 ዓ.ም
09:36
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን መስከረም 7/2011
08:22
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን መስከረም 5/2011 ዓ.ም
14:02
ONLINE NEWS 04 01 2011
11:17
ኢዜአ ኦንላይን ዜና መስከረም 3/2011
13:04
ኢዜአ ኦንላየን ቴሌቪዥን መስከረም 2 ቀን 2011 ዓ.ም
06:37
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና መስከረም 1/2011
11:04
ቀጥታ ስርጭት ከሚሊንየም አዳራሽ
00:00
ኢዜአ ኦንላየን ቴሌቪዥን ጳጉሜን 5 ቀን 2010 ዓ ም
00:00
Ethiopian News Agency Live Stream
00:00
ONLINE NEWS 3 13 2010
16:23
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን-ጳጉሜ 2/2010 ዓ.ም
11:31
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን-ነሐሴ 30/2010 ዓ.ም
18:47
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን-ነሐሴ 29/2010 ዓ.ም
11:08
ኢዜአ ኦንላይን ዜና- ነሐሴ 28/2010 ዓ.ም
11:19
ኢዜአ ኦንላይን ዜና- ነሐሴ 26/2010 ዓ.ም
12:30
ኢዜአ ኦንላይን ዜና- ነሐሴ 25/2010 ዓ.ም
00:00
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሃሴ 24/2010
11:57
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 23/2010 ዓ.ም
14:03
ኢዜአ ኦንላይን ዜና - ነሐሴ 22/2010 ዓ.ም
14:11
ኢዜአ ኦንላይን ዜና - ነሐሴ 21/2010 ዓ.ም
07:20
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቭዥን ነሃሴ 19/2010
14:37
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቭዥን ነሃሴ 18/2010
12:10
ኢዜአ ኦንላይን ዜና - ነሐሴ 17/2010 ዓ.ም
11:35
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ነሐሴ 16/2010 ዓ.ም
14:04
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ነሀሴ 15 2010 ዓ/ም
11:34
ቀጥታ ስርጭት ከስታድየም
00:00
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 14/2010 ዓ.ም
14:48
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 12/2010 ዓ.ም
15:32
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 11/2010 ዓ.ም
20:45
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 10/2010 ዓ.ም
18:20
ኢዜአ ኦንላይንቴሌቪዥን ነሐሴ 9/2010 ዓ.ም
19:11
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ነሐሴ 8/2010
10:11
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 7/2010
09:22
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ነሐሴ 5/2010
12:36
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ - 4/2010 ዓ.ም
17:20
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ - 3/2010 ዓ.ም
14:47
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 2/2010 ዓ.ም
15:55
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ነሐሴ 1/2010 ዓ.ም
10:43
ኢዜአ ኦን ላይ ቴሌቪዝን ሀምሌ30/2010
11:28
ኢዜአ ኦን ላይን ቲሌቪዥን ዜና ሀምሌ 28/2010
13:19
ቀጥታ ስርጭት ከሚሊኒየም አዳራሽ
00:00
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሐምሌ 27/2010 ዓ.ም
14:51
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ሐምሌ 26/2010 ዓ.ም
18:43
ቀጥታ ስርጭት ከቦሌ አለምቀፍ አየር ማረፊያ
00:00
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሐምሌ 24/2010 ዓ.ም
19:16
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሐምሌ 23/2010 ዓ.ም
16:22
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሐምሌ 21/2010 ዓ.ም
10:34
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሐምሌ 20/2010 ዓ.ም
10:58
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሐምሌ 19/2010 ዓ.ም
17:18
ኢዜአ ኦን ላይን ቴሌቪዥን- ሀምሌ 18/2010 ዓ.ም
14:30
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሐምሌ 17/2010 ዓ.ም
07:55
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ሐምሌ 16/2010 ዓ.ም
06:48
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሐምሌ 14/2010 ዓ.ም
10:10
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሐምሌ 13/2010 ዓ.ም
12:05
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ሐምሌ 12/2010 ዓ.ም
15:10
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን-ሰኔ 11/2010 ዓ.ም
12:35
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ሐምሌ 10/2010 ዓ.ም
11:22
ቀጥታ ስርጭት ከሚሊኒየም አዳራሽ
00:00
ቀጥታ ስርጭት ከቦሌ ኢንተርናሽናል አየር ማረፍያ
00:00
ON LINE NEWS 06 11 2010
24:50
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሐምሌ 5/2010 ዓ.ም
11:13
ኢዜአ ኦንላይን ዜና - ሐምሌ 4/2010 ዓ.ም
15:06
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሐምሌ 3/2010 ዓ.ም
13:41
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ሀምሌ2/2010
09:48
ቀጥታ ስርጭት ከሚሊንየም አዳራሽ
00:00
ቀጥታ ስርጭት ከህዝብ ተወካዮች ምክርቤት
00:00
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ሰኔ 28/2010
10:57
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሰኔ 27/2010 ዓ.ም
11:58
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ሰኔ 26/2010
05:28
ኢዜአ ኦንላይን ዜና - ሰኔ 25/2010 ዓ.ም
11:19
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሰኔ 23/2010 ዓ.ም
07:42
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ሰኔ 22/2010
10:47
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ሰኔ 20/2010
14:02
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ሰኔ 19/2010
14:23
ኦንላይን ዜና ሰኔ 18/2010
07:13
በድጋፍ ሰልፉ ላይ የደረሰውን አደጋ አስመልክተው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ያስተላለፉት መልዕክት
05:29
ኢዜአ ኦንላይ ቴሌቪዥን ሰኔ 15-2010 ዓ.ም
13:23
ኢዜአ ኦንላይን ዜና ሰኔ14/2010
09:24
ሰኔ 13 2010
08:40
ኢዜአ ኦንላይን ዜና ሰኔ 12/2010
08:45
ኦንላይን ቴሌቪዥን- ሰኔ 9/2010
13:26
ቀጥታ ስርጭት ከአዲስ አበባ ስታድየም
00:00
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን
10:52
ኢዜአ ኦን ላይን ዜና ሰኔ 6-10-2010
16:05
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን -ሰኔ 5/2010
14:24
ኦን ላይን ዜና ሰኔ 4-10-2010
08:41
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ሰኔ 2-10-2010
12:21
ኢዜአ ኦንላይ ቴሌቪዥን ሰኔ 1/ 2010
14:32
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን -ግንቦት 30/2010
10:57
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ግንቦት 29-2010
10:06
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ግንቦት 28/2010
09:24
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን - ግንቦት 27/2010
13:02
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን ግንቦት 25 2010
11:58
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን- ግንቦት 24/2010
13:42
ኦንላይን ቴሌቪዥን ግንቦት 23 2010
14:58
ኢዜአ ኦንላይን ቴሌቪዥን -ግንቦት 22/2010
08:02
ዜናዎች ግንቦት 15 ቀን 2010 ዓ ም
10:36
ዜናዎች ግንቦት 14 ቀን 2010 ዓ.ም
08:26
ዜናዎች ግንቦት 13 ቀን 2010 ዓ.ም
05:34
ዜናዎች ግንቦት 11 ቀን 2010 ዓ ም
10:36
ዜናዎች ግንቦት 10 ቀን 2010 ዓ.ም
14:10
ብሔራዊ ማንነት እና ሀገራዊ አንድነት ህዝባዊ የምክክር መድረከ ከሸራተን አዲስ 4
21:10
ብሔራዊ ማንነት እና ሀገራዊ አንድነት ህዝባዊ የምክክር መድረከ ከሸራተን አዲስ 3
01:33:31
ብሔራዊ ማንነት እና ሀገራዊ አንድነት ህዝባዊ የምክክር መድረከ ከሸራተን አዲስ 2
57:59
ብሔራዊ ማንነት እና ሀገራዊ አንድነት ህዝባዊ የምክክር መድረከ ከሸራተን አዲስ 1
01:33:55
ዜናዎች ግንቦት 8ቀን 2010 ዓ.ም
13:38
ዜናዎች ግንቦት 7 ቀን 2010 ዓ.ም
09:04
ዜናዎች ግንቦት 6 ቀን 2010 ዓ.ም
10:21
ዜናዎች ግንቦት 4 ቀን 2010 ዓ.ም
08:48
ዜናዎች ግንቦት 3 ቀን 2010 ዓ.ም
06:05
ዜናዎች ግንቦት 2 ቀን 2010 ዓ.ም
08:26
ዜናዎች ግንቦት 1 ቀን 2010 ዓ.ም
13:31
ዜና ሚያዚያ 30 ቀን 2010 ዓ.ም
13:31
ዜና ሚያዚያ 29 ቀን 2010 ዓ.ም
11:34
ዜና ሚያዚያ 27 ቀን 2010 ዓ.ም
12:48
ዜና ሚያዚያ 26 ቀን 2010 ዓ.ም
12:49
ዜና ሚያዚያ 25 ቀን 2010 ዓ ም
15:17

ፖለቲካ

ትንታኔ

ባለ ጥቁር ነጥቡ “ጥቁር መጋረጃ”…

እንግዳ መላኩ/ኢዜአ/:-   ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በተባበረ ክንዳቸው በቀጠናው አስፈሪ የነበረውንና ግዙፉን የአምባገነንነት ተራራ ለመናድ አብረው ቆስለዋል፤ አብረው ደምተዋል፤...

የፕሬዝዳንት ኢሳያስ የኢትዮጵያ ጉብኝት በዓለም መገናኛ ብዙሃን እይታ

ምህረት አንዱአለም /ኢዜአ/:-   በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሚመራው የኤርትራ ልዑክ አዲስ አበባ መግባቱን ተከትሎ የዓለም መገናኛ ብዙሃን ምን...

ኢኮኖሚ

መጣጥፍ

ግጭትም መልክ አለው!

ሠይፌ  ደርቤ /ኢዜአ/:-  በየጊዜው የነበሩ እና ያሉ የኢትዮጵያ መንግስት ህጎች ለአገር ልማድና ባህላዊ ህጎች፣ በህጎቹም ለሚፈፀሙ የእርቅ ጉዳዮች...

የጠየመ መስከረም

አየለ ያረጋል /ኢዜአ/:-   በዘመን ቆጠራ ቀለበት ውስጥ ተውሳኳን 'የጳጉሜ ወርኅ' ለመሻገር ጉጉቱ ያይላል፤ መስከረም እስኪጠባ። መስከረም የወራት...

ሳይንስና ቴክኖሎጂ

ስፖርት

ሓተታዎች

“ልዩነት አልባ ጦርነት”

ነጻነት አብርሃም (ኢዜአ) ኢትዮጵያ ለዘመናት ታፍራና ተከብራ የኖረች ታላቅ አገር ናት። የኩሩና የታላላቅ ህዝቦች እንዲሁም ስፍር ቁጥር የሌላቸው...

የኢትዮጵያ የ2010 ጉዞ ሲቃኝ

ምህረት አንዱዓለም/ኢዜአ/:- 2010 ዓ.ም ሊጠናቀቅ ቀናት ቀርተውታል። ለመሆኑ በዓመቱ በኢትዮጵያ ምን ምን ክስተቶች ነበሩ፤ አምና መስከረም 1...

ዓለም አቀፍ ዜናዎች

ዘጋቢ ፊልም

ፕሮግራም/ሪፖርታዥ

መግለጫ/ቃለመጠይቅ

ስፖት

error: Content is protected !!