Itiyoophiyaatti Namooni dabalataa 268 vaayirasii koronaan qabaman

452

Finfinnee waxabajjii 6/2012(TOI)-Qorannoo sa’aatii 24 darbe keessatti namoota 5644f taasifameen namoonni dabalataa 268 vaayirasii koronaan qaban.walii galaan Itiyoophiyaa keessatti hanga amaatti namoonni 3166 Vaayirasii kanaan qabamaniiru.namoota har’a vaayirasii koronaan qabaman keessaa dhiira 177 fi dubartoota 91 dha.

namoonni har’a Vaayirasii koronaan qabaman Umriin isaanii waggaa 1 hanga 90 gidduutti kan argaman yommuu ta’an namoonni 267 lammii Itiyoophiyaati.Namni 1immoo lammii biyya alaati.
oduu biraatiin namoonni 8 har’a du’uutiin lakkoofsa namoota dhibee vaayirasii koronaan Itiyoophiyaa keessatti du’anii 55 iraan ga’eera. Namoonni haaraan 8 har’a sababa dhibee kanaan lubbuun isaanii darbee hundinuu magaalaa Finfinneerraati.Namoota lubbuun darbee keessaa 4 wal’ansarra osoo jiraniiti.Nmoonni 4 immoo erga lubbuun isaanii darbee qoranaa Reeffaa taasifameenidha.

Guyyaa kaleessaa namoonni haaraan 44 dhibee kanaan qabamanii wal’aanamaa turan dhibee kanarraa bayyanataaniiru.Kunis lakoofsa namoota dhibee kanarraa Itiyoophiyaa keessatti dandamatan 495 irraan ga’eera. Namoota haaraa 44 dhibee kanaraa dandamatan keessaa namoonni 28 Magaalaa Finfinneerraa,Namoonni 6 Naannoo Amaraarraa,Namoonni 4 Naannoo Affaar Irraa ,Namoonni 3 Naannoo Oromiyaa irraa fi Namoonni 3 immoo Naannoo Hararii irraati.

Nammoota haaraa 268 har’a vaayirasii kanaan qabaman keessaa namoonni 232  Magaalaa Finfinnee Kan jiraatan,namoonni 5 naannoo Harariirraa,namoonni 8 naannoo Aamaaraa irraa,namoonni 6 naannoo Tigraay irraa,namoonni 2 naannoo saba,saboota fi uummattoota Kibbaarraa,,namoonni 12 naannoo Oromiyaa irraa  namoonni 2 naannoo Affaarirraa fi namni 1 Naannoo Beenishaangul Gumuz irraa ta’uu Ministirri Fayyaa beeksiiseera.