Kantiibaa Muriiyel Daawannaa Hojiif Finfinnee Galan

228

Onkoloolessa 29/2012 (TOI) – Ameerikaatti Kantiibaan Waashiingiteen DC Muriiyel Bowuseer daawwannaa hojiif Finfinnee dalan.

Kantiibaa Muriiyel buufata xiyyaaraa idil Addunyaa Boolee wayita ga’an Kantiibaan itti aanaa Taakkalaa Uumaa fi itiit gaafatamtoonni mootummaa kanneen biro simataniiru.

Kantiibaan kun Finfinnee kan dhufan miseensota hawaasa daldalaa hojii addaddaa irratti bobba’an 50 ol ta’an qabataniitu.

Kantiibaa Mureeyil Finfinnee kan dhufan itti aanaa kantiibaa Taakkalaa Uumaa wayita Waashiingitan DC daawwatanitti afeerraa taasisaniin ta’uun beekameera.

Kantiibaan kun turtii Finfinneetti taasisaniin iddoo gara garaa kan daawwatan yoo ta’u, walii galtee obbolummaa magaalaa Finfinnee fi Waashiingiteen DC cimsu kan mallatteessan ta’an.