Ministirri Muummee Kabaja Irreechaa Fi dhimmoota Biroorratti Abbootii Gadaa Fi Jaarsolii Biyyaa Waliin Mari’atan

253

Finfinnee Fulbaana 10/2012(TOI) – Ministirri muummee Dr. Abiyyi Ahimadii fi pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kabaja ayyaana Irreechaa fi dhimmoota biroorratti abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa waliin mari’ataniiru.

Marii waajjira ministira muummeetti taasifameen aadaan Irreechaa  aadaa fi ummanni Oromoo kan ittiin qajeelfamu tokkummaa, jaalalaa fi dhiifama irratti hundaa’uudhaan karaa nagaa kabajamuu akka qabu ibsameera.

Ayyaanni Irreechaa guyyaa galataa fi araaraa taasifamee waan fudhatamuuf naannolee Oromiyaa addaddaatti waggaatti si’a lama kabajama.

Kan jalqabaa ganni ba’ee iddoowwan uumamaa bakka bishaan argamutt, kan lammaffaammoo wayitii Arfaasaa bakka gaarreewwan argamanitti kan kabajamudha.

Abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa irreech karaa nagaa fi Itiyoophiyaanonni hundi tokko ta’anii kan kabajan ayyaana gammachuu akka ta’u qooda fudhattoonni akka hirmaatan marii kanarratti waamicha dhiheessaniiru.

Ministirri muummee fi pirezidaantii itti aanaan jiraattota naannichaa kan ilaallatan hojiiwwan misoomaa nageenyaa fi jijjiirama itti fufsiisuu gaaffiiwwan ka’an ilaalchisuun abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa wliin walii galteerra ga’aniiru.

Kana malees Itiyoophiyaanota hunda waliin wal ta’uun duudhaa, afaanii fi aadaa ummata Oromoo caalaatti guddisuuf akka hojjetamu ibsameera.

Qophii fi kabajni ayyaana Irreechaa nagaa fi tokkummaa biyyaalessaa keenya kan calaqqisiise akka ta’u ministirri muummee Dr.Abiyyi Ahimad ibsuusaanii odeeffannoo waajjira muummeetii argamerraa hubachuun danda’ameera.