Jiraattonni Dagam Biqiltuu Dhaaban Kunuunsanii Guddisuuf Waadaa Galan

399

Fiichee Adoolessa 23/2011(TOI) – Godina Shawaa Kaabaatti jiraattonni aanaa Dagam biqiltuu dhaaban kunuunsanii guddisuuf waadaa galaniiru.

Jiraattonni aanichaa biqiltuuwwan kaleessa ministeera nageenyaa fi dhaabbilee itti waamama ministeerichaatiin dhaabaman kunuunsanii guddisuuf fudhataniiru.

Jiraataa aanaa Dagam kan ta’an qonnaan bulaan Kabbadaa Dhufeeraa fi Isheetuu Araarsaa dhaabbiin biqiltuu guyyaa magariisaa kaleessaa qe’ee isaaniitti kan argamu gaara Waddeessaa irratti adeemsifamuunsaa isaan gammachiiseera.

Hojiileen eegumsa bosona kanaan dura waardiyyaa qaxaruun eegamaa akka ture yaadatanii, biqiltuuwwan kaleessa guyyaa magariisaa sababeeffachuun ministeera nageenyaa fi dhaabbilee itti waamamaa isaatiin dhaabaman akka hin miidhamne xiyyeeffannoo itti kennanii akka eegan dubbataniiru.

Aanichatti hojjetaa waajjira nageenyaa kan ta’an obbo Tasammaa Tafarraa guyyaa kana akka jedhanitti gaarri biqiltuudhaan uwwifame kun qullaatti hafuusaa ibsaniiru.

Iddoon kun dadhabbii fi baasii guddaadhaan biqiltuudhaan uwwifamuusaa himanii, sababa kamiinuu akka hin miidhamnee fi hin banne hawaasa naannichaa waliin eegumsi barbaachisu akka taasifamuuf akka hojjetan dubbataniiru.