Guyyaa Tokkotti Biqiltuu Hedduu Dhaabuudhaan Itiyoophiyaan Galmee Addunyaan Qabame Caalte

867

Adoolessa 22/2011  Guyyaa tokkotti biqiltuu mukaa miiliyoona 66 dhaabuudhaan galmee addunyaarratti Hindiin qabamee ture caalaa Itiyoophiyaan guyyaa har’aa sa’aatii 6 keessatti dhaabdeetti.

Akkaataa odeeffannoo ministeera teeknooloojii fi innoveeshinii irraa ba’aa jiruun amma oduun kun qindaa’etti ganamaa kaasee biqiltuun miiliyoona 67 dhaabameera.

Har’a Adoolessa 22 ቀን 2011 “guyyaa magariisaa lammiilee” guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 200 dhaabuudhaan Itiyoophiyaan sadarkaa idil addunyaatti galmee haaraa galmeessisuuf karoorfattee hojjechaa turteetti.

Haala kanaan har’a magaalaattis ta’e baadiyaatti lammiileen Itiyoophiyaa fi biyya alaa bal’inaan ba’uudhaan hirmaachaa jiru.

Itiyoophiyaan tarsiimoo misooma magariisaa addunyaaf biyyoota qopheessan keessaa ishii tokkoo fi ga’ee dursaa biyya ba’aa jirtudha.

Biqiltuuwwan  yeroo gannaa dhaabaman biiliyoonni 4 tuqaa 7 qophaa’aniiru.

Oroomiyaatti biqiltuuwwan biiliyoona 1 tuqaa 9, Amaaraatti biqiltuuwwan 1 tuqaa 3,  Kibbatti biqiltuuwwan biiliyoona 1 tuqaa 4 qophaa’aniiru.