Qophiin Biqiltuu Dhaabuu ” Xiiqii Magariisummaa “Adooleessa 22f Guutuu Oromiyaatti Xumuramee Jira

666

Adoolessa 20/2011 (TOI) – Qophiin biqiltuu dhaabuu ” Xiiqii Magariisummaa “Adooleessa 22f Guutuu Oromiyaatti Xumuramee Jira.

Godinaalee, Magaalootaa, Aanootaa fi Gandoota hundatti guyyaa tokkotti Biqiltuu gosa adda addaa dhaabuuf boolli biqiltuu Miliyoonni 252 ol qophaawee jira.  

Lafa hoodoo fi seeraa, Lafa Nagayaa fi Qabbanaa, Oromiyaa dhaloota hegereef irkoo, biyyaaf utubaa taate ijaaruu fi Qophiin xiiqii magariisummaa xumuramee jira. 

Duula aantummaa fi lammummaa, calaqqee sirna Gadaatiin tokkummaan itti faayoomee wa’aanni jechaa gochaan itti jijjiiramu Adooleessa 22f Guutuu Oromiyaatti hojiin haalduree hundi raawwatamee jira.   

Biqiltuuwwan gosa adda addaa akkaataa saayinsaawaa fi qilleensa naannoo waliin mijjataa taheen adda bahee gara iddoo dhaabbiitti geeffamee jira.  

Qophii Kanaan lafti heektaarri kuma 100 ol adda bahee GPSn ragaan fudhatamee jira.   

Guyyaa Gaafa xiiqii sana ummanni miiliyoona 6.8 saganticharratti ni hirmaatu jedhamee eeggama jechun kan gabaase biiroo dhimmoota komunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaati.