Gareen Biyyaalessaa Itiyoophiyaa Gulaallii Waancaa Chaan Afrikaaf Boruu gita isaa Garee Biyyoolessaa Jibuutii Waliin Ni Taphata

819

Finfinnee Adoolessa 18/2011 (TOI – Waancaa Afriikaa Chaan bara 2020 Kaameeroon qopheessituuf gareen kubbaa miilaa Itiyoophiyaa gulaallii calqabaan boruu Jibuutii waliin ni taphata.

Taphattoonni biyya keessaa qofti kan irratti hirmaatan dorgommiin Chaan kun bara dhufuu kan gaggeeffamu ta’a.

Gareen kubbaa miilaa Itiyoophiyaa gulaallii calqabaa isaa boruu Jibuutii waliin kan taasisu ta’uun beekamee jira.

Gareen kubbaa miilaa Itiyoophiyaas Adoolessa 9 bara 2011 irraa eegalee magaalaa Adaamaatti shaakala taasisuun isaa kan yaadatamu dha.

Gareen kubbaa miilaa Itiyoophiyaas dheengadda gara Jibuutiitti kan imale yoo ta’u boru gulaallii isaa kan calqabaa ni taasisas jedhametu eegamaa jira.

Guyyaa kaleessaas shaakala isaa Isteediyeemii Haseen Guleet Obtiidoo jedhamutti taasisuun isaa dhaga’ameera.

Gareen kubbaa miilaa Itiyoophiyaa Instiraaktara Abrihaam Mabraatuun leenji’aa jirachuun isaa ni beekama.