Hawaasni Addunyaa Teessumni Isaanii Finfinnee Ta’e Biqiltuu Dhaaban

695

Caamsaa 20/2011 Hawaasni Addunyaa teessoo isaanii Finfinnee taasisan waajjirra muummee ministiraatti biqiltuu dhaaban.

Sirnaa biqiltuu dhaabuu kana irratti muummicha ministiraa Doktar Abiyyi dabalatee hoggantoonni mootummaa oolaanoon hirmaataniiru.

Ambaasaaddaroonni sirna biqiltuu dhaabuu kana irratti argaman akka jedhanitti seenaa biyyattii keessatti hirmaachuu isaaniitti gammaduu isaanii himanii jiru.

Itiyoophiyaatti Ambaasaaddarri Rippaabliika Dimokraatawaa Koongoo Jiyaan Nigaanduu Iluungaa  “sirna kana irratti hirmaachuu koof gammachuu guddaatu natti dhagahame ” jedhaniiru.

Ganna bara kanattis biqiltuun biilliyoonni 4 ol dhaabuuf karoorfamuun isaa baayyee gaarii ta’uu isaas himanii jiru.

Itiyoophiyaatti Amabaasaaddarri biyya Ispeen Boorjaa Moontesiinoo Maartizneezaa Deel Seroo gama isaaniitiin biqiltuu dhaabuu isaaniitti gammaduu isaanii himanii jiru.

Mootummaan biqiltuu biiliyoona 4 dhaabuuf karoorfachuun isaas jijjiirama qilleensaa amma quunnamaa jiruuf furmaata akka ta’us himanii jiru.

Sagantaa biqiltuu dhaabuu ganna bara kanaanis biqiltuu biiliyoona 4 dhaabuuf karoorri qophaa’uun isaas beekamee jira.

Akkaataa karoora kanaanis namni tokko biqiltuu 40 ol kan dhaabuu ta’uunis himamee jira.