Pireemirliigii Beetikingii Itoophiyaatiin taphoonni torbee jalqabaa kan xumuraa har’a ni taphamu.

23

Fulbaana 23/2015(TOI) – Pireemirliigii Beetikingii Itoophiyaa kan bara 2015tiin taphoonni torbee jalqabaa kan xumuraa har’a ni taphamu.

Guyyaa saatii 7tti Faasiil Kanamaafi Adaamaa Kanamaan akkasuma Machaaliifi Hadiyyaa Hosanaan saatii 10tti Istaadeemii Bahaar Daaritti ni taphatu.

Tapha kaleessa taphatameen yeroo jalbaaf Pireemirligicharratti kan bara hirmaatee Kilaabiil Laga Xaafoo Laga Daadhii Hawaasaa Kanamaa gaalii 2 fi 1 injifateera.

Laga xaafoo Laga Daadhiif gooliwwan lamaanuu kan galche Kaarloos Daamixoowudha.Golii tokkicha Hawaasaan Laga xaafoo Laga Daadhiitti galche immoo kan galcheef Alii Suleemaanidha.

Kilaabiin Ispoortii Diichaa fi Bunni Itoophiyaa tapha taphataniin gaalii osoo walitti hin galchiin bahaaniiru.

Pireemirliigii Beetikingii Itoophiyaa torbee lammaffaan bor oolee taphatama.

Pireemirliigii Beetikingii Itoophiyaa bara kanaan sagantaa marsaa jalqabaan Istaadeemiin Bahaar Daar torbee tokkoffaa hanga 5ffaatti, Istaadeemiin Dirree dawaa torbee 6ffaa hanga 10ffaatti, akkasuma Istaadeemii Yuunivarsiitii Saayinsiifi Tekinolojii Adaamaatti torbee 11ffaa hanga 15ffaatti ni taphatama.