Muummeen Ministiraa Abiyyi Ahmad Pirezidaantii Somaaliyaa Gaggeessan

25

Fulbaana 20/2015 (TOI) Muummeen Ministiraa Abiyyi Ahmad Pirezidaantii Somaaliyaa Hasan Sheek Mahaammad gaggeessan.

Pirezidaant Hasan Sheek Mahaammad Itiyoophiyaatti daawwannaa hojii taasisaa turuunsaanii ni beekama.

Daawwannaa kanaan hoggantoonni biyyoota lamaanii dhimmoota addaddaarratti mari’ataniiru.

Keessumaa haala shororkeessummaafi dhaadhessummaa waliin qabsaa’uun danda’amurratti akkasumas walta’iinsa dinadgee waliinii irratti mari’achuusaanii ibsa waliin baasanirraa beekuun danda’ameera.