Ibsi Gamtaan Awurooppaa ”gaheen Gibtsi bishaan abbayyaa seenaan qooddachuuf qabdu mariif dhihaachuu hin qabu” jedhee baase fudhatama kan hin qabnedha

2

Waxabajjii 16/2014(TOI) – Ministeerri dhimma alaa Ibsi Gamtaan Awurooppaa ”gaheen Gibtsi bishaan abbayyaa seenaan qooddachuuf qabdu mariif dhihaachuu hin qabu” jedhee baase fudhatama kan hin qabnedha jedhe.

Ambaasaaddar Diinaan, sosochiiwwan siyaasaa, diinagdee fi dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffate irratti miidiyaaleef ibsa kennaniiru.

Ibsa isaaniin Ministirri Muummee Ittaanaafi Ministirri Dhimma Alaa obbo Dammaqaa Mokonnin Komishinara Hoggansa Sodaa Balaa Gamtaa Awurooppaa Jaaneez Leenaarchiichi waliin dhimma namoomaafi haala yeroorratti mari’achuu himaniiru.

Marii isaaniinis Ministirri Muummee Ittaanaafi Ministirri Dhimma Alaa obbo Dammaqaa Mokonnin, hariiroo Itoophiyaan Gamtaa Awurooppaa waliin qabdu irratti xiyyeeffannoo guddaa akka kennitu himuun, komishinichaafi biyyoota miseensaa waliin hariiroo cimaa uumuuf hojjechaa akka jirtu himaniiru.

Jaaneez Leenaarchiichi, naannoo Tigraayi iddoolee garaagaraa daawwachuufi Ministira Muummee Ittaanaafi Ministira Ministeera Dhimma Alaa Obbo Dammaqaa Makonniin waliin mari’achuu Ambaasaaddar Diinaan himaniiru.

Mariin biyyoonni Gaanfa-Afrikaa Chaayinaa waliin taasisan bu’aa qabeessa kan ture ta’uus dubbataniiru.
Biyyoonni kunneen Chaayinaa waliin dhimmoota nageenyaa, misoomaa, to’annoo daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa, hirmaannaa dubartootaa guddisuu, bu’uuraalee misoomaafi kanneen biroorratti tumsaan hojjechuuf waliigalteerra gahuu isaanii himaniiru.

Lammiilee Itoophiyaa Sa’uud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa jiran gara biyyaatti deebisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus himaniiru.

Hidha Haaromsa Guddicha Itoophiyaa ilaalchisee ibsi Gamtaan Awurooppaa tibbana haala Ijiptiif loogii agarsiisuun baase irradeebiin ilaalamuu akka qabuus waamicha dhiyeessaniiru.