Fonqolcha Mootummaa Kan Hoogganan Ministirri Ittisaa Sudaan Aangoo Gadhiisan

191

Ebla 5/2011 Albashiir aangoorraa akka bu’an fonqolcha mootummaa kan gaggeessan ministirri Ittisaa Sudaanii fi itti gaafatamaan mana maree Waraanaa Awaad Ibiin Ayuuf aangoo gadhiisuusaanii ‘BBC’n gabaaseera.

Ministirichi buufata televijinii mootummaa biyyattiitiin dhihaatanii akka dubbatanitti, itti aanaansaanii Letenaal Jeneraal Abdulfattaah Abdulraahimaan Burhaan itti gaafatamummaadhaan muudaniiru.

Waraanni Sudaan filannoon amma adeemsifamutti waggoota lamaan dhufaniif aangoorra akka turu beeksisuunsaa ni yaadatama.

Haa ta’u malee qaamoleen fincila ummataa qindeessan waraanni aangoo siviiliif yoo hin kennine daandiirraa hin sochoonu jechaa jira.

Jeneraalli haaraa muudaman waraana biyyattii keessatti maqaa guddaa akka qaban gabaasichi eeree, Jeneraalota biyyattii kanneen birootiin wal biratti yoo ilaalamu yakkarraa bilisa ta’uudhaan fooyyee qabu  jedhaniiru.

Jeneraalichi yaada hiriirtotaa beekuuf akka isaan dubbisan ibsameera.