Niiw Jarsiitti hiriirri Wixineewwan Seeraa ”HR 66 fi S 3199” mormu gaggeeffame

9

Finfinnee, Eebila 13/2014 (TOI) – Niiw Jarsiitti hiriirri Wixineewwan Seeraa ”HR 66 fi S 3199” mormu gaggeeffameera.

Hiriira kanarratti Itoophiyaanoonnii fi lammiileen Eertiraa hirmaataniiru.

Hirmaattoonni hiriirichaas ergaa Wixineewwan Seeraa ”HR 66 fi S 3199” akka hin raggasifamne morman dhageessisaniiru.