Ogeeyyii fi dhaabbilee fayyaa dirree waraanaarratti raayyaa ittisa biyyaa tajaajilaniif beekkamtiin laatame

15

Eebila 11/2014 (TOI) – Hospitaalli Ispeeshaalaayizdii Koompireheensiiv Raayyaa Ittisa biyyaa Ogeeyyii fi dhaabbilee fayyaa dirree waraanaarratti raayyaa ittisa biyyaa tajaajilaniif beekkamtiin laateera.

Saganticharratti Hospitaala Ispeeshaalaayizdii Koompireheensiiv Raayyaa Ittisa biyyaatti ajajan Hospitaala Bishooftuu Birgaadeer Jeneraal Tagany Lataa, ogeeyyii fi dhaabbileen fayyaa adda addaa miseensoota raayyaa ittisa biyyaa adda waraanaatti miidhaan irra ga’eef tajaajila wallaa’ansaa laataa turu himaniiru.