Obbo Dammaqaa Makonnin Daayirektara olaanaa Ejensii Atoomik Inarjii Idil Addunyaa Raafaa’eel Maariiyaanoo waliin mari’atan

46

Amajjii 27/2014 (TOI) – Itti aanaan Ministira Muummee fi Ministirri Dhimma Alaa Obbo Dammaqaa Makonnin Daayirektara olaanaa Ejensii Atoomik Inarjii Idil Addunyaa Raafaa’eel Maariiyaanoo waliin mari’atan.

Obbo Dammaqaan haala yeroo biyyaalessaa Itoophiyaa ilaalchisee daayrektarichaaf ibsa laataniiru.

Itoophiyaan walga’ii Gamtaa Afrikaa gaggeessaa jiraachuu fi kun ammoo nageenyi Itoophiyaa keessa jiraachuuf agarsiistuu ta’uu ibsaniiru.

Humna atoomii misoomaaf fayyadamuuf Ejensichi deeggarsa akka taasisu gaafataniiru.

Tumsa ejensichi taasisu cimsuuf Itoophiyaatti giddugala akka hundeessuuf gama Itoophiyaa fedhiin jiraachuu ibsaniiru.

Daayrektarri olaanaan Ejensii Atoomik Inarjii Idil Addunyaa Raafaa’eel Maariiyaanoon gamasaaniin, ejensichi giddugala wal’aansa dhibee kaansarii hundeessuuf karoora qabaachuu ibsaniiru.

Dameewwan garaagaraarratti ejensichi Ityoophiyaa waliin hojjechuuf qophii ta’uu ibsuu isaanii ragaan Ministeera Dhimma Alaarraa argame ni mul’isa.