Lammiilen Itoophiyaa 80 Libaanos irraa gara biyyaa deebi’an

101

Amajjii 27/2014 (TOI) – Lammiilen Ityoophiyaa sanada seeraa malee biyya Libaanos turan 80 gara biyyaa deebi’uu ibsame.

Waajjirri Qonsilaa FDRI Libaanositti waajjira Immigireeshinii waliin mari’achuun lammiilee Itoophiyaa sababa garaagaraan sanada seeraa malee Libaanos jiraachaa turan gara biyyaatti akka deebi’an taasisuu eerameera.

Lammiileen gara biyyaatti deebi’an kunneen bara baajataa 2014tti marsaa jalqabaan warren galmaa’anii turan keessaa ta’uu ragaan Waajjira Qonsilaarraa argame ni mul’isa.