Nageenya keessummootaa eeguuf hunduu itti gaafatamummaa isaa ba’achuu qaba jedhame

134

Finfinnee, Muddee 19/2014 (TOI)- Nageenya diyaaspoorotaa fi keessummoota biroo gara Itoophiyaa dhufanii akka eegamuuf hunduu itti gaafatamummaa isaa ba’achuu akka qabu Komishiinii Poolisii magaalaa Finfinnee beeksise.

Hojii hootelaa fi bashanaa irraatti kanneen boba’anii waliin akkataa itti diyaaspoorootaa fi keessummoonni biroo gara biyyaa dhufan nageenyi isaanii itti eegamurratti komishinichi mari’ateera.

Humnoonni kufaatii Ityoophiyaa barbaadan har’as ta’e gara fuulduraatti adabatanii akka hin teenye koomishinii Poolisii magaalaa Finfinneetti Ittaanaan Komishinaraa damee Ittisa yakkaa fi balaa tiraafikaa Mangashaa Mollaa waltajjicharratti ibsaniiru.

Keessummoota maqaa gaarii Itoophiyaa hawaasa idil addunyaatti beeksisuuf gara biyyaa dhufan nageenyummaan isaanii akka eegamuuf hundi ga’ee isaa ba’achuu akka qabu dhaamaniiru.

Koomishinii poolisii magaalaa Finfinneetti Daayrektarri tajaajila poolisii hawaasaa Koomaandar Salamoon Faantaahuun hanqinoota naannoo hoteelotaa fi bakkeewwan bashannanaa jiran ka’umsa godhachuun yaadota furmaataa eeraniiru.Nageenya keessummootaa eegsisuun bilisummaan akka itti dhagahamu taasisuunii fi sochii isaaniirratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta’uu kaasaniiru.

Haala nageenya keessummootaa eegeen tajaajila kennuuf yeroo kamiyyuu caalaa ogeeyyii eegumsaa fooyyee qaban ramaduu hirmaattonni marichaa ibsaniiru.

Hojiin eegumsaa kaameeraawwaniin kan deeggaraman ta’uu eeruu isaanii ragaan Koomishinii Poolisii Magaalaa Finfinneerraa argame ni mul’isa.