Oomisha simiintoo dabaluuf mariin gaggeeffamaa jira

43

Onkoloolessa 13/2014(TOI) Adeemsa oomisha simiintoo dabaluuf dandeessisurratti mariin taasifamuusaa ministirri albuuda Itiyoophiyaa injiinar Taakkalaa Uumaa ibsan.

Injiinar Taakkalaan ‘’guyyaa har’aa hooggantoota warshaa simiintoo waliin marii taasifneerra’’ jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaaniirratti ibsaniiru.

Marii kanaan ‘’hooggantoota warshaa simiintoo waliin karaa oomisha simiintoo dabaluu dandeessisurratti mari’achuun waliigalleerra’’ jedhaniiru.

Haaluma kanaan ji’oota muraasa booda warshaaleen simiintoo fedhii dhagaa kasalaa biyya keessatti guutuuf waliigalleerra jedhan.

Gaaffilee omishtoonni simiintoo rakkoo dhiyeessii meeshaa dheedhii ilaalchisee kaasan ni furra jechuun ibsaniiru injiinar Taakkalaa Uumaa.