Magaalichatti daa’imman umrii waggaa 5 gadiitif talaalliin Pooliyoo ni kennamuufi.

34

Finfinnee, Onkololeessa 11/2014 (TOI)- Magaalaa Finfinneetti daa’imman umrii waggaa 5 gadiif talaalliin Pooliyoo kan kennamu ta’uu Biiroon Eegumsa Magaalaa Finfinnee beeksise.

Daayreektarri tajaajila fayyaa haadholii fi daa’immanii biirichaa Beeteliheem Taayyeen kenniinsa talaallichaarratti ibsa kennaniiru.

Itoophiyaatti baatii bitooteessaa 2011 irraa jalqabee qorannoo taasifameen waantoonni pooliyoo fidaan jiraachuun mirkanaa’eera jedhan.

Ibsichaan daa’immaan umriin isaanii waggaa 5 gadi ta’e kuma dhibba 5 fi kuma 55 talaalliin kun kan kennamu ta’uu ibsaniiru.

Talaallichi guyyaa boruu Onkololeessa 12 hanga 15 2014tti manaa manatti kan kennamudha jedhan.

Ogeeyyiin talaallii kana kennan Vaayrasii koroonaaf of eeggannoo barbaachisu taasisuun ta’uu fi maatiinis ijoollee isaanii guyyaa jedhametti talaalchisuu qabu jedhan.

Duulli talaallii Pooliyoo marsaa 2ffaan baatii tokko booda kan kennamu ta’uus ibsameera.

Dhukkubnii pooliyoo dhukkuba daddarbaa yoo ta’u keessaayyu daa’imman waggaa 1 hanga 5 jiran baay’inaan miidha.