Addunyaarratti kan argaman Xiyyaaronni 737 maaksi jedhaman akka hin balaliine Booyiingi dhorke

762

Bitootessa 5/2011 Qorattoonni bulchiinsa aviyeeshinii Ameerikaa balaa xiyyaaraa daandii qilleensaa Itoophiyaa mudate ilaalchisee raga haaraa arganneera jechuusaanii irraa ka’ee Kubbaaniyyaan Booyingi xiyyaaronni guutuu addunyaatti argaman 737 maaksi jedhaman akka hin balaliine murteesse.

Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaaldi Tiraampi bulchiinsi aviyeeshinii Federaalaa qorannoo bakka balaan kun qaqqabetti argamee taasisee fi raga haaraa argaterratti hundaa’ee xiyyaarota isaa booyiingi hatattamaan akka dhorku ajajuu qaba jedhanii ture.

Kubbaaniyyaan Ameerikaa xiyyaara oomishu (Booyingi) xiyyaaronni 737 maaksi 8 fi 9 jedhaman lakkoofsisaanii 371 ol ta’an akka hin balaliine ajaja dabarseera.

Bulchiinsi aviyeeshiinii Federaalaa akka jedhetti, raga haaraa fi raga saatalaayitii ifa ta’e waan argateef xiyyaaronni booyiingi 737 maaksi akka hin balaliine yeroof dhorkamuu qabu jedheera.

Daandiin qilleensaa Itoophiyaa xiyyaarri booyiingi 737 maaksi 8 Dilbata darbe Finfinneerraa gara Naayiroobiitti balali’uu jalqabee daqiiqaa 6 keessatti  kufee namoonni 157 lubbuunsaanii darbuun ni yaadatama.

Baatii sadii dura xiyyaarri booyiingi 737 maaksi 8 Indooniijiyaa keessati kufee lubbuun namoota 189 darbuun ni yaadatama.

Bulchiinsi aviyeeshinii Federaalaa ogeeyyota qoratan ergee xiyyaara Itoophiyaa keessatti kufee lubbuu namootaa galaafate ilaalchisee  qorannoo taasiseera.

Bulchaan eeggataa aviyeeshinichaa Daan Elweel akka jedhanitti, balaa xiyyaarota Itoophiyaa fi Indooneejiyaa irra ga’e ilaalchisee wantoonni wal fakkaatan argamaniiru.

Ragaan haaraan qorannoodhaan argame xiyyaarota lamaan jidduutti wal fakkeenyi daandii balallii jiraachuusaa agarsiisa jedhaniiru.

Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 50 ta’an xiyyaara Booyiingi 737 maaksi balalliirraa dhorkaniiru.

Madda-‘BBC’  fi  ‘CNN’