Atileetonni Itoophiyaa Maaraatoonii Tookiyoo mo’atan

628

Finfinnee Guraandhala 24/2011 Ganama har’aa Jaappaan Tookiyootti dorgommii maaraatoonii adeemsifameen koorniyaa lamaaniinuu Atileetonni Itoophiyaatu mo’ataniiru.

Dorgommii dubartootaan atileetonni Itoophiyaa sadarkaa tokkoo hanga sadiitti jiru qabataniiru.

Dorgommicharratti Atileeti Ruut Aagaa sa’aatii 2 , daqiiqaa 20 fi sakondii 40n  galuun yoo mo’attu, atileet Helen Tolaa sa’aatii 2, daqiiqaa 21 fi sakondii 1n lammaffaa ba’uun mo’atteetti.

Atileet Shuree Damissee sa’aatii 2, daqiiqaa 21 fi sakondii 5n galuun sadarkaa sadaffaa qabachuun dorgommicha xumurteetti.

Kan har’aa dabalatee waggoota walitti aanan 8 dorgommii Tookiyootti dubartootaan taasifaman keessaa ja’an isaa kan mo’ate atileetota Itoophiyaati.

Dhiirotaan Birhaanuu Laggasaa sa’aatii 2, daqiiqaa 4 fi sakondii 8n galuun  yoo mo’atu,  dheerina kannaan sa’atii filatamaa dhuunfaa isaa galmeessuu danda’eera.

Atileet Birhaanuun ji’a Amajjii bara 2011 dorgommii maaraatoonii Dubaayitti adeemsifameen sa’aatii 2, daqiiqaa 3 fi sakondii 35n galuun yoo mo’atu, sa’aatii filatamaa dhuunfaa isaa galmeessuun isaa ni yaadatama.

Atileetiin Keeniyaa Beedaan Daarokii sa’aatii 2, daqiiqaa 6 fi sakondii 48n galuun lammaffaa yoo ba’u, waggaa darbe Maaraatoonii Tookiyootti mo’ataan Atileetii Keeniyaa Diiksan Chumbaa sa’aatii 2, daqiiqaa 8 fi sakondii 44n galuun sadarkaa sadaffaa qabateera.

Yeroo 12ffaaf kan adeemsifame Maaraatooniin Tookiyoo atileetiksii Waldaa federeeshinoota idil addunyaatti dorgommii sadarkaa warqiin itti kenname dha.