Hidha Haaromsaa Guddichaa Itoophiyaa lolaa irraa ittisuuf hojii misooma sululaa waqtii bonaa irratti hawaasni hirmaannaa isaa cimsuu akka qabu Pireezidaantiin Naannoo Beenishaanguul Gumuuz obbo Ashaadlii Hasan hubachiisan

1551

Finfinnee, Amajji 07, 2013(TOI)– Hidha Haaromsaa Guddichaa Itoophiyaa lolaa irraa ittisuuf hojii misooma sululaa waqtii bonaa irratti hawaasni hirmaannaa isaa cimsuu akka qabu Pireezidaantiin Naannoo Beenishaanguul Gumuuz obbo Ashaadlii Hasan hubachiisan.

Hoggantonni olaanoon naannichaa hojii misooma sululaa bona darbe duulan hojjetaman dawwatan.

Pireezidantiin Naannoo Beenishaanguul Gumuuz obbo Ashaadlii Hasan, qabeenyii uumamaa naannichaa yeroodha yerootti mancaa’a jira jedhan.

Naannoon Beenishaanguul Gumuuz iddoo hidhi haaromsaa itti ijaaramu waan ta’eef, naannawa sululaa abbaayyaa keessatti eegumsa qabeenya uumamaa hojjechuun nurra eeggamas jedhan.

Waggoottan darban hojii misooma sululaa waqtii bonaa hojjetamen bu’aan kan argame ta’uu kan himan obbo Ashaadliin, hojii misooma sululaa waqtii bonaa bara kanaan namoota kuma 200 hirmaachisuun lafa heektaraa kuma 32 irratti lafa rakkoo nam-tolcheen miidhame uwwisuuf karoorfamus himaniiru