Fooyyansi seera Invastiimaantii irratti gaggeeffame ce’uumsaa teknoolojiifi carraa hojii uumuu keessatti gahe gudda qaba jedhame.

1610

Finfinnee, Mudde 12/2013(TOI)-Fooyyansi seera Invastiimaantii irratti gaggeeffame ce’uumsaa teknoolojiifi carraa hojii uumuu keessatti gahe gudda qaba jedhame.

Keessatuu Seera Invaastiimaantii fooyyeessun biyyaattif sharafaa biyyaa alaa argamsiisu irra darbee lammIileef carraa hojii bal’aan akka umamauuf kan gargaaruu ta’uu himame.

Komishiniin Invaastiimaantii Itoophiyaa fooyya’insa seera Invaastiimaantii gaggeeffame irratti abbootii qabeenya Israa’el, Ingilaand fi Awustaraliyaa irraa dhufan waliin Magaalaa Finfinneetti mari’achuu himeera.

Hoogganaan Sab-qunaamtii komishiinicha Obbo Mokoonnin Hayiluu akka himanitti mootummaa seera Invastiimaantii irratti fooyya’insa gaggeessuu isa damee dhuunfaa jajjaabeessuufi bizinaasiif haala mijaa’a uumuu keessatti gahee guddaa qaba jedhan.

Akkasumas hirmaannaa Abbootii qabeenya biyyaa alaa dabaluu keessattis gahe guddaa qaba jedhameera. Obbo Mokoonnin biyyaa keenyatti riifoormiin siyaasaa gaggeeffame ture, riifoormini dinaagdee akka foyya’uus taasiseera jedhan.

Itoophiyaanis Fooyya’insi seera Invastiimaantii gaggeessite akka gaanfaa Afriikaa qofa osoo hin taanee, akka Afriikaatti misooma Invastiimantiif haala mijaa’a uumeeras jedhan.

Dhaabbata PIreesii Itoophiyaat gabaase.