የአዲስ አበባ አረጋውያንና አካል ጉዳተኞች ጉብኝት በታላቁ ቤተ መንግስት

872